ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร